Pokutě od Státní energetické inspekce se lze bránit

28. 4. 2014 Filip Nečas Energetika

Státní energetická inspekce (SEI) uložila našemu klientovi, provozovateli fotovoltaické elektrárny, pětimilionovou pokutu za údajné nesplnění podmínek pro nárok na podporu výroby elektřiny z OZE. Odvolací orgán uznal naše argumenty a zrušil pokutu.

Předmětem sporu bylo určení dne uvedení výrobny do provozu. Podle závěru SEI byl provozovatel povinen mít instalované měřidlo a fakticky dodávat elektřinu do sítě. Tento názor však nebyl podepřen účinnou právní úpravou a ani Energetický regulační úřad takovou podmínku nestanovil. Jediné podmínky pro přiznání nároku na podporu, které náš klient musel splnit, byly pravomocná licence na výrobu elektřiny a první paralelní připojení. 

Odvolací orgán tuto argumentaci přijal a také uvedl, že nesoulad podmínek vydávaných orgánem ústřední státní správy a často doplňovaných právně nezávaznými výkladovými stanovisky, nemůže být dáván k tíži kontrolovaných osob.

Filip Nečas

Advokátní koncipient

Ozvěte se nám