Obnovitelné zdroje pomáhají snižovat závislost na fosilních palivech

21. 3. 2016 Energetika

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) vydaná 16. 3. 2016 potvrdila, že využívání fosilních paliv v Evropské unii se postupně snižuje díky nárůstu podílu obnovitelných zdrojů a že čistá energie je důležitým faktorem v postupné redukci emisí skleníkových plynů.

Celkový podíl energie pocházející z OZE vzrostl z 14,3 % v roce 2012 na 15 % v roce 2013 a očekává se, že v roce 2014 tento trend pokračoval nárůstem na 15,2 %. Některé zdroje dokonce odhadují růst vyšší (dle Eurostatu byl OZE dosáhly podílu 16 %). Cílem evropské energetiky je dosáhnout 20% podílu OZE v roce 2020.

Díky tomuto trendu snížila Evropská unie svou poptávku po fosilních palivech o 110 Mtoe (milion tun ropného ekvivalentu - energetická jednotka výhřevnosti) v roce 2013, což odpovídá snížení emisí oxidu uhličitého o 362 milionů tun za rok 2013.

Obnovitelná energie tedy hraje v Evropě nezastupitelnou roli při postupné proměně podoby evropské energetiky – opouštění fosilních paliv a hledání udržitelných alternativ – a zároveň se podílí na mírnění procesů, které způsobují změnu klimatu.

Celé znění zprávy je dostupné zde (v angličtině).

Petra Giňová, Frank Bold

Energetika

Řešíme právní agendu desítek podnikatelů v obnovitelné energetice.

Potřebujete radu právníka znalého energetiky?

Řešíme právní agendu desítek klientů - výrobců elektřiny a tepla, investorů projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků s elektřinou.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám