Vyšla recenze našeho knižního komentáře zákona o registru smluv

21. 7. 2017 Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Mnohasetstránkový komentář zákona o registru smluv má další recenzi, napsal ji Michal Koščík a vyšla v Revue pro právo a technologie: 

Mnohasetstránkový komentář zákona o registru smluv má další recenzi, napsal ji Michal Koščík a vyšla v Revue pro právo a technologie: 

Komentáře k zákonům, jež jsou v prvním roce své účinnosti, trpí často mnoha neduhy plynoucími z nedostatku praktických zkušeností s aplikací zákona a chybějící judikatury. Při řešení dilematu o čem psát, když není o čem psát, se autoři nezřídka uchylují k opisování důvodové zprávy nebo k volnému převyprávění paragrafů v rámci autorského textu a přidaná hodnota těchto komentářů bývá často nízká. Hned na začátku recenze je potřeba rozptýlit obavy a uvést, že nový komentář zákona o registru smluv naštěstí výše popsanými neduhy netrpí.

Autorský tým se s nelehkým úkolem komentovat mladý zákon o deseti paragrafech vypořádal tak, že odstavce zákona komentuje průřezově, po odvětvích veřejného sektoru, jež budou zákonem o registru smluv dotčeny. Komentář se tak v kontextu dotýká přibližně osmdesáti právních norem. Deset paragrafů zákona je v komentáři rozvedeno na úctyhodných čtyři sta stran. Největším lákadlem pro potenciální kupce bude zřejmě podrobný komentář k § 3 (výjimky z povinnosti uveřejnění), který je analyzován na sto čtyřiceti stranách.

V době vydání komentáře pochopitelně neexistovala judikatura k jednotlivým ustanovením zákona. Komentář však na mnoha místech čerpá z dnes již bohaté judikatury k právu na informace garantované článkem 17 Listiny a judikatury k zákonu o svobodném přístupu k informacím. Tento přístup je na místě zejména v kontextu § 3 odst. 1 zákona, u jehož aplikace nepochybně dojde k řadě situací náročných na interpretaci... Celou rezenci je možné si přečíst na stránkách revue

Právo pro veřejnou správu

Obcím a úřadům usnadňujeme odpovědnou správu věcí veřejných.

Potřebujete radu právníka týkající se registru smluv?

Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy.

 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám