Zadavatel veřejné zakázky si může vyhradit pozdější změnu závazku

3. 1. 2018 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky Školení k veřejným zakázkám

Jak prostřednictvím veřené zakázky získat kvalitní plnění? Jedním ze zadávacích institutů je možnost vyhradit si některé změny závazku.

Výhrada pozdějších změn je možná už v zadávací dokumentaci, kde připraví dodavatele na to, že za určitých podmínek může změnit rozsah dodávek, služeb nebo stavebních prací, cenu, obchodní nebo technické podmínky či změnu dodavatele v průběhu realizace veřejné zakázky. To se může stát, pokud zadavatel v průběhu realizace není s dodavatelem dlouhodobě spokojen, že tento plní tak vadně, že hrozí, že mu způsobí škodu, plnění je nedostatečné nebo je plněno s prodlením. Pak zadavatel, který si změnu vyhradil, může smlouvu vypovědět a oslovit dalšího dodavatele v pořadí.

Důležité je jasně a určitě definovat zadávací podmínky tak, aby byly transparentní, aby postup zadavatele byl předvídatelný a zadavatel mohl vždy odkázat na jím definované zadávací podmínky. Pokud by byly definovány nejasně, připustil by zadavatel rozdílný výklad požadavků na zpracování nabídky nebo způsob hodnocení a takový postup by byl nekontrolovatelný.

Změnu dodavatele využilo například město Kutná Hora. Vyhradili si, že pokud dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zhotovitelem v průběhu trvání plnění veřejné zakázky nebo k výpovědi závazku ze smlouvy objednatelem, pak mají právo oslovit dalšího dodavatele v pořadí.

 

(část přepisu přednášky A. Francové na konferenci Právo ve veřejné správě 2017, zveřejněného na webu Právní prostor)

Anna Francová

Advokátka

Právo pro veřejnou správu

Obcím a úřadům usnadňujeme odpovědnou správu věcí veřejných.

Chcete od veřejné zakázky víc než jen nejnižší cenu?

Doporučíme volbu nejvhodnějšího zadávacího řízení, vypracujeme smlouvu s dodavatelem a zadávací dokumentaci vč. všech příloh. Pomůžeme vám nastavit kritéria kvality plnění, abyste nemuseli sáhnout po nejnižší ceně. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám