O nás

Praktikujeme styl podnikání, který není založen pouze na generování zisku, ale také na vyvíjení veřejně prospěšných aktivit. Významně podporujeme společensky prospěšné projekty konsorcia Frank Bold a na svou práci klademe neobvykle vysoké etické nároky. Kromě pravidel profesionální etiky advokátů ČR se řídíme i etickým kodexem Frank Bold.

Mezi našimi právníky je držitel Ceny Josefa Vavrouška, držitel Ceny ministra životního prostředí nebo dlouholetý člen výboru OSN pro dodržování Aarhuské úmluvy. Jsme certifikovanou B Corporation – People Using Business as a Force for Good. 

Certified B Corporation

Ozvěte se nám