Vrácení solárního odvodu výrobnám do 30 kW

Byl vám neoprávněně srážen solární odvod? Odvod za elektřinu vyrobenou ve fotovoltaické elektrárne do 30 kW je možné vrátit.

Komu byl solární odvod neoprávněně srážen?

Solární odvod, od něhož byly všechny FVE s instalovaným výkonem do 30 kW osvobozeny, byl srážen:

  • za elektřinu vyrobenou v období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2012,
  • vyrobenou ve FVE uvedené do provozu v letech 2009 a 2010,
  • pokud byla FVE umístěna zpravidla na zemi.

FVE, které byly umístěny na střechách budov evidovaných v katastru nemovitostí, zpravidla nebyl solární odvod v předmětném období srážen, neboť tyto byly osvobozeny také za úpravy účinné do 30. 5. 2012. Nelze však vyloučit, že si někteří provozovatelé distribuční soustavy počínali nezákonně také stran srážení solárního odvodu v těchto výrobnách.

Jaké kroky pro vás podnikneme?

  • Podstoupíme kroky dle zákona o odpovědnosti státu za škodu při výkonu veřejné moci.
  • Ověříme, zda Vám byl solární odvod v předmětném období sražen.
  • Uplatníme nárok na náhradu majetkové újmy u Ministerstva financí.
  • Podáme žalobu k civilnímu soudu k vyplacení náhrady majetkové újmy.

Výrobnám do 30 kW nabízíme zastoupení zdarma

Ve výše uvedené věci vás zastoupíme bez nároku na hodinovou či úkonovou odměnu. V případě neúspěchu uvedeného postupu nám nic nehradíte. V případě úspěchu získáte zpět 75 % neoprávněně sraženého odvodu (25 % z vymožené částky si ponecháváme v rámci podílové odměny). První kroky jsme schopni zajistit v průběhu několika týdnů. Žalobu lze podat až po marném uplynutí šestiměsíční lhůty pro dobrovolné plnění ze strany Ministerstva financí. Řízení o žalobě pak může trvat i více než rok.

Vaši situaci zhodnotíme, i pokud máte fotovoltaickou elektrárnu nad 30 kW.

Ozvěte se nám