Články

Využití licenční smlouvy v transferu technologií: co je nutné ve smlouvě upravit?

10. 8. 2020, 08:59 Lucie Smolka Právo ICT

Licenční smlouva je nejběžnější smlouvou, která se pro využití výsledků tvůrčí činnosti používá. Jejím cílem je umožnit využití výsledků jiným osobám než je majitel majetkových práv a současně zabránit jejich zneužití. Může se přitom jednat o předmět průmyslového vlastnictví jako je třeba patent nebo o autorské dílo. Licenční smlouvu však využijete také pro ochranu specifických typů, například databází.

Jak bezpečně vyzkoušet novou technologii? S využitím opční smlouvy

3. 8. 2020, 07:49 Lucie Smolka Právo ICT

Řada vědeckých průzkumů potřebuje ověřit získané výsledky v praxi. Ještě před jejich komercializací prostřednictvím licenční smlouvy je však vhodné uzavření opční smlouvy - zvláště pokud dosud nemáte s partnerem zcela vybudovanou vzájemnou důvěru.

Smlouvy v transferu technologií: dohoda o mlčenlivosti

29. 7. 2020, 09:38 Lucie Smolka Právo ICT

Ačkoliv řada důležitých vědeckých projektů vzniká na univerzitní či výzkumné půdě, maximálně ji využijí až společnosti v soukromé sféře. Své vynálezy přitom ochráníte díky uzavření dohody o mlčenlivost, často též NDA – Non Disclosure Agreement nebo CA - Confidentiality Agreement.

Frank Bold Advokáti prosazují pozitivní změny legislativy

14. 7. 2020, 10:31 Jitka Mihulková Petr Kocmánek Právo pro veřejnou správu

Ve Frank Bold Advokátech se zabýváme kromě jednotlivých případů také legislativou a pomáháme našim klientům prosadit některé zákony. V souladu s naším etickým kodexem postupujeme zcela transparentně, a proto přinášíme přehled našich služeb – jednoduše pro koho a co pomáháme prosadit.

Komentář Frank Bold Advokáti: Legislativní rada vlády vrací nový stavební zákon k přepracování

2. 7. 2020, 11:48 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování

Legislativní rada vlády (LRV) projednala ve čtvrtek 25. 6. návrh nového stavebního zákona a s řadou zásadních připomínek návrh vrátila Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) k úpravám.

5 věcí, na které si při akvizici developerského projektu dát pozor

25. 6. 2020, 13:19 Jan Kubala Právo pro podnikání

Antivirus: mají na náhradu mzdy nárok i členové statutárních orgánů? 

24. 6. 2020, 11:59

Úřady práce kompenzaci nákladů náhrady mezd v rámci programu Antivirus nepřiznávaly zaměstnancům, kteří jsou současně členy jednočlenného statutárního orgánu. Je tento postup správný?

Podlimitní emise dluhopisů: 5 aspektů na které si dát pozor

22. 6. 2020, 14:08 Petr Kocmánek Michal Hloušek Finanční právo

V návaznosti na emisi dluhopisů se často u našich klientů setkáváme i s dotazem na možnost inzerovat své dluhopisy na svých webových stránkách a prodávat je on-line. Jak na to a jaké jsou podmínky?

Ozvěte se nám