4 tipy pro veřejné zakázky aneb jak si u veřejných zakázek pohlídat kvalitu

24. 6. 2015 Hana Sotoniaková Veřejné zakázky Právo pro veřejnou správu

Hlavním kritériem hodnocení veřejné zakázky nemusí být nejnižší cena. Nová dlažba a lavičky by měly něco vydržet, lepidlo lepit, tužky psát, revitalizované náměstí by mělo sloužit občanům a peníze, které obec vydává za veřejné zakázky, mohou navíc pomoci lokální ekonomice, životnímu prostředí či nezaměstnanosti.

Důraz na kvalitu plnění bude po implementaci Směrnice 2014/24/EU ze dne 26.2.2014, která proběhne nejpozději příští rok, klást i česká legislativa. Připravte se na to již nyní a předejděte plýtvání prostředky na nekvalitně zpracované veřejné zakázky. S vedením města a úředníky ve Žďáru nad Sázavou jsme debatovali o tom, jak do veřejného zadávání dostat kvalitativní kritéria.

Čtyři základní doporučení pro veřejné zakázky

 1. Kvalitativní kritéria je možné využít v celé šíři veřejného zadávání.

  Nejen jako kritéria pro hodnocení nabídek, ale také při specifikaci předmětu zakázky v zadávacích podmínkách, závazků ve smlouvě s vítězným uchazečem a dokonce i v kvalifikaci dodavatele.

 2. Zadávací podmínky, které považujete za zásadní, promítněte také do návrhu smlouvy.

  Stanou se smluvní povinností vašeho dodavatele.Tip: nezapomeňte je zajistit sankcí, např. smluvní pokutou.

 3. Nově je možné v rámci hodnotících kritérií hodnotit kvalifikaci dodavatele.

  Pokud má významný dopad na plnění zakázky (viz § 78 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách). Doporučujeme to zejména u intelektuálních služeb, PR agentur nebo architektů.

 4. Řádně specifikujte co pro vás kvalita plnění znamená.

  Pokud se rozhodnete pro kritéria kvality plnění v rámci hodnocení nabídek, už v zadávací dokumentaci řádně specifikujte a popište jakým způsobem se bude kvalita hodnotit.

„Seminář Odpovědné zadávání zakázek pomohl odpovědným pracovníkům našeho úřadu lépe poznat principy zadávání veřejných zakázek na základě více kritérií, než je jen nejnižší cena. Uvědomili jsme si, že východiskem pro hodnocení veřejných zakázek nemusí být pouze cena či technická kritéria, ale, že můžeme hodnotit i sociální či ekologický aspekt, který firma v rámci zakázky nabízí. Nyní bychom si rádi zařazení takových kritérií vyzkoušeli na nějaké menší zakázce tak, abychom získali v této oblasti reálnou zkušenost.“ starosta Ždáru nad Sázavou, Zdeněk Navrátil.

Pomůžeme vám proškolit vaše odpovědné pracovníky. Připravili jsme balíček školení, prostřednictvím kterého vám a vašim úředníkům osvětlíme, jaké jsou možnosti při využívání kritérií kvality.

 

Hana Sotoniaková

Právnička, nyní na rodičovské dovolené

Potřebujete radu právníka ohledně veřejných zakázek?

Pohlídejte si u veřejných zakázek kvalitu a zohledněte vedle ceny také například environmentální a sociální dopady zakázky.

Pomůžeme vám nastavit kritéria kvality plnění, abyste nemuseli sáhnout po nejnižší ceně.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám