Články

Precedenční rozsudek: Hluková výjimka nesmí být permanentním řešením

22. 6. 2018, 09:39 Pavel Černý Soudní spory a vyjednávání

Krajský soud v Brně dnes zrušil výjimku, která umožňovala překračování hlukového limitu ze silnice II/602. Podle našich informací jde o první případ v České republice, kdy soud zrušil rozhodnutí o hlukové výjimce a kdy vůbec přiznal osobě poškozované nadlimitním hlukem právo domáhat se soudní ochrany proti takovému rozhodnutí.

​Dotace na nízkoemisní zóny a další opatření pro čistší ovzduší

27. 5. 2017, 10:15 Právo pro veřejnou správu

Ministerstvo životního prostředí vypsalo dvě dotační výzvy pro obce a kraje, zaměřené na zlepšování kvality ovzduší.

Pavel Černý na konferenci o EIA

28. 2. 2017, 15:42

24. 1. 2017 proběhla v Praze konference EIA - teoreticky, prakticky, srozumitelně, na které vystoupil i náš advokát Pavel Černý. Mluvil na téma Implementace Směrnice EP a Rady č. 2014/52/EU a připravovaná novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Podívejte se na jeho prezentaci.

​​Za spalování neschváleného paliva v kotlích hrozí vrácení dotace a pokuta

28. 2. 2017, 13:51 Lukáš Prnka

Vyměnit kotel v kotlíkové dotaci a pak ho používat na pálení neschváleného paliva nebo dokonce odpadu? Objevují se případy, kdy prodejci tvrdí lidem, že je to v pořádku. Takové jednání je samozřejmě nelegální a majiteli kotle v takovém případě hrozí odebrání dotace a pokuta. Prodejce je naopak prakticky nepostižitelný.

Pomáháme řešit ekologickou zátěž po varně drog v Křižanově

13. 12. 2016, 08:06 Právo pro veřejnou správu

Před několika měsíci policie objevila v bývalé masně v obci Křižanov výrobnu pervitinu. Výrobna je uzavřena, její provozovatelé obviněni, ale obci po nich zbyla k vyřešení ekologická škoda, která je natolik netypická, že si s ní nikdo příliš neví rady. Frank Bold advokáti byli najati, aby pomohli rozplést, kdo by podle zákona měl zodpovídat za jednotlivé kroky likvidace zátěže. 

Obce a odpady: aktuální přehled dotací

11. 10. 2016, 16:42 Právo pro veřejnou správu

Upozorňujeme na tři aktuálně běžící výzvy MŽP k podávání žádostí o dotace. Všechny se týkají odpadů a mohly by zajímat mimo jiné obce, které nesou hlavní díl odpovědnosti za sběr a zpracování odpadů, nově i těch biologicky rozložitelných.

Ochrana před hlukem podle novely zákona o ochraně veřejného zdraví

10. 5. 2016, 11:55 Stavební právo a územní plánování

Od konce minulého roku platí novela zákona o ochraně veřejného zdraví (zák. č. 258/2000 Sb.) a mimo jiné mění pravidla odpovědnosti ve vztahu k ochraně objektů před nadměrným hlukem.

Obec se může domáhat odkladného účinku

10. 11. 2015, 19:56 Alžbeta Rosinová Právo pro veřejnou správu

Žalobě obce, kterou jsme zastupovali, přiznal Městský soud v Praze odkladný účinek. Obec má podle výroku soudu povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, a při plnění svých úkolů chránit též veřejný zájem obce, kterým bezpochyby je také zájem na ochraně životního prostředí.

Ozvěte se nám