Články

Jak hodnotíme mimořádná opatření z hlediska zákonného zmocnění?

21. 5. 2020, 09:37

Vláda se rozhodla už nepožádat o prodloužení nouzového stavu. Proto se v případě nutných protiepidemických opatření bude muset ministerstvo zdravotnictví svými opatřeními vejít do zákonného zmocnění zákona o ochraně veřejného zdraví. Je však sporné, zda některá uvedená opatření dostatečný zákonný podklad skutečně mají.

Ukončení nouzového stavu a právní rámec aktuálních protiepidemických opatření

20. 5. 2020, 14:17

Nouzový stav vláda vyhlásila 12. 3. 2020 v souvislosti s novým typem koronaviru. Později byl tento stav prodloužen a skončil 17. 5. 2020. S ohledem na jeho konec nabízíme přehled opatření, která jsou nadále platná.

Stát musí podnikatele odškodnit za 5 měsíční průtahy ve správním řízení - vysoudili jsme odškodné téměř 1,7 milionu

18. 11. 2019, 16:09 Martin Maňák Právo pro podnikání

Slavíme úspěch ve sporu našeho klienta s Ministerstvem životního prostředí. Podnikatel v oblasti likvidace stavebních odpadů, se s naší pomocí domáhal náhrady škody a nemajetkové újmy za nesprávný úřední postup.

Řetězec úředních chyb vedl ke znehodnocení zrestituovaného pozemku

15. 7. 2019, 17:30 Lukáš Prnka Petr Kocmánek Soudní spory a vyjednávání

Nekompletní informace z katastrálního úřadu a změna územního plánu málem způsobily ztrátu hodnoty zrestituovaného pozemku.

Případ restituce ve slepé uličce úspěšně vyřešen

10. 4. 2017, 12:32 Pavel Černý Soudní spory a vyjednávání

Pomohli jsme našemu klientovi získat pozemky, o které žádal více než deset let. Soud nám dal plně za pravdu: restituce nemůže skončit na tom, že stát není schopný nabídnout vhodné náhradní pozemky a jinou dohodu odmítá. 

Konec pozemkových restitucí od roku 2018

3. 2. 2017, 15:34 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování

Nevypořádané restituční nároky bude stát od roku 2018 uspokojovat pouze finančně, ne už prostřednictvím náhradních pozemků. 

Přiznávání odkladného účinku žalob proti správnímu rozhodnutí

24. 8. 2015, 14:31 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování

Známé „my máme pravdu, oni mají stavbu“, neboli stav, kdy organizacím napadajícím nějakou stavbu z důvodu jejích negativních dopadů na životní prostředí, dá  soud za pravdu, ale stavba už stojí, by se mohlo postupně stát minulostí.

Vyhráli jsme na Ostravsku spor o právo na čisté ovzduší

23. 2. 2015, 15:49 Pavel Černý Soudní spory a vyjednávání

Krajský soud v Ostravě rozhodl, že Moravskoslezský kraj pochybil, když nezavedl účinná krátkodobá opatření k ochraně ovzduší pro ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice.

Ozvěte se nám