Články

Kontroly překompenzací v upraveném návrhu novely ZPOZE

29. 4. 2020, 09:27 Martin Maňák Energetické právo

V rámci kontrol překompenzací došlo k dalšímu důležitému posunu. Ministerstvo průmyslu a obchodu na konci minulého týdne předložilo vládě upravený návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (ZPOZE). Novinky, které novela ZPOZE přináší ohledně kontrol překompenzací, přehledně shrnujeme v tomto článku.

Soudní dvůr EU zamítl žalobu českých výrobců elektřiny proti notifikačnímu rozhodnutí Komise

7. 10. 2019, 17:37 Martin Maňák Energetické právo

Skupina výrobců elektřiny podala k Evropskému soudnímu dvoru žalobu proti notifikačnímu rozhodnutí, které mimo jiné stanovuje kontroly překompenzace. Důsledkem těchto aktuálně probíhajících kontrol může být pro některé výrobce zelené elektřiny snížení podpory a tedy závažná rána jejich podnikání a návratnosti jejich investic. Podle žalobců jde o porušení zásad právní jistoty a legitimního očekávání a o krok, který je v rozporu s právem EU. Jejich žaloba však u Evropského soudního dvora neuspěla.

Kdy vás čeká kontrola překompenzace

14. 3. 2019, 15:55 Martin Maňák Energetické právo

V první polovině minulého roku proběhlo dotazníkové šetření pro ověření rizika překompenzace týkající se sektorů výroben uvedených do provozu v letech 2006 až 2008. Kdy čeká kontrola ostatní elektrárny?

Nové evropské předpisy na poli energetiky

25. 1. 2019, 15:59 Barbora Fikáčková Energetické právo

Na konci minulého roku schválil Evropský parlament a Rada tři nové předpisy z oblasti energetiky, všechny ze zimního balíčku. Co obsahují a kdy začnou platit?

Jak se při kontrolách překompenzace budou chránit vaše údaje

18. 6. 2018, 16:14 Energetické právo

​​​​​​​O jedné věci se ve vztahu ke kontrolám zatím nemluví: kdo bude zodpovídat za to, že se údaje o vašem byznysu, které budete muset zpřístupnit kontrole, nedostanou do nepovolaných rukou? Informace důvěrné povahy, jako jsou údaje o výrobě, provozní náklady nebo návratnost investic, by měly být chráněné mlčenlivostí zaměstnanců státních orgánů, které s nimi nakládají. Otázkou je, jak má být mlčenlivost při kontrolách zajištěna.

Filip Mazel: Spory o vracení dotací kvůli chybějícímu elektroměru stojí na vratkých základech

23. 1. 2018, 11:56 Energetické právo

Rozhovor s Filipem Mazlem pro časopis Energie kolem nás sice vyšel už v loňském roce, ale s nynějším rozsudkem ohledně FVE Solar Černilov znovu získává na aktuálnosti.

Aktuální informace o chystané podobě kontrol překompenzace (KPVP)

15. 1. 2018, 18:31 Energetické právo

Ředitel odboru elektroenergetiky MPO pan Ladislav Havel dnes na semináři k chystaným kontrolám překompenzace vyplácené podpory (KPVP) sdělil další informace o tom, jak a kdy by kontroly měly probíhat. Částečně přitom potvrdil a částečně vyvrátil některé už dříve známé informace. Přinášíme stručné shrnutí.

Změny v mechanismu kontrol překompenzace. Jak se k nim postavit?

23. 11. 2017, 14:21 Energetické právo

V září tohoto roku schválila vláda materiál MPO o kontrolách překompenzace podpory pro OZE. V současné době však několik zdrojů potvrzuje, že se MPO hodlá od svého materiálu odchýlit. Na co se máme připravit?

Ozvěte se nám