Články

Podpora místních podnikatelů při zadávání veřejných zakázek

22. 5. 2020, 09:30 Anna Francová

Největší krize pandemie koronaviru odeznívá a život se pomalu vrací do normálu. Některé malé a střední podniky tvořící páteř podnikatelského prostředí se však nyní ocitají na hranici existenční krize. Jakým způsobem mohou obce tyto podnikatele podpořit? Jedním z nástrojů mohou být veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: jak ji určit?

10. 3. 2020, 11:28 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Její výši je musí zadavatel povinen definovat ještě před zahájením zadávacího řízení.

Jak soudy vykládají pojem “doklad o doručení námitek”?

2. 3. 2020, 13:21 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Proti postupu zadavatele v zadávacím řízení veřejných zakázek se dodavatel může bránit pouze prostřednictvím písemně podaných námitek přímo k zadavateli. Poté musí však soudu dodat doklad o doručení námitek zadavateli. Jak pojem vykládají soudy?

Co potřebujete pro zřízení a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily

5. 8. 2019, 16:31 Anna Francová Barbora Fikáčková Právo pro veřejnou správu Energetické právo

Trend rostoucího počtu elektromobilů na silnicích s sebou přináší i nové možnosti podnikání. Jednou z nich je je provoz nabíjecích stanic pro elektromobily. Co takový provoz obnáší přiblížíme v tomto článku.

Technické, funkční a estetické vlastnosti - příklady hodnoticích kritérií

26. 7. 2018, 12:00 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Hodnoticí kritéria jsou měřítka, hodnoty, podle nichž se posuzuje objekt, v tomto případě podle nich zadavatel posuzuje nabídku uchazeče. V zákoně jsou přímo definována kritéria kvality, a to příkladným výčtem, nikoli taxativně. Více se o této problematice dozvíte v článku naší advokátky Anny Francové.

Doporučení právníka k odpadovému hospodářství obce

25. 7. 2018, 10:26 Martin Fadrný Právo pro veřejnou správu

V oblasti nakládání s odpady čeká obce nelehký úkol, do roku 2024 kompletně nahradit skládkování jinými způsoby likvidace odpadu. Ještě před tímto datem navíc dochází ke zvyšování skládkovacích poplatků. Jako právník pracující s obcemi i jako člen představenstva společnosti, která se stará o svoz a likvidaci odpadů z celého Brna, si dovoluji dát několik doporučení obcím, které ještě nemají řešení.

Jak prokázat skutečného majitele pro účely veřejné zakázky

9. 4. 2018, 11:21 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Od letošního roku mají zadavatelé veřejných zakázek novou povinnost zjišťovat skutečné majitele svých dodavatelských firem. Jak to v praxi může probíhat a co dělat, když firma není uvedena v evidenci skutečných vlastníků?

Zadavatel veřejné zakázky si může vyhradit pozdější změnu závazku

3. 1. 2018, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Výhrada pozdějších změn je možná už v zadávací dokumentaci, kde připraví dodavatele na to, že za určitých podmínek může změnit rozsah dodávek, služeb nebo stavebních prací, ...

Ozvěte se nám