Články

Frank Bold Advokáti prosazují pozitivní změny legislativy

14. 7. 2020, 10:31 Jitka Mihulková Petr Kocmánek Právo pro veřejnou správu

Ve Frank Bold Advokátech se zabýváme kromě jednotlivých případů také legislativou a pomáháme našim klientům prosadit některé zákony. V souladu s naším etickým kodexem postupujeme zcela transparentně, a proto přinášíme přehled našich služeb – jednoduše pro koho a co pomáháme prosadit.

Veřejné zakázky a krizová doba: jak řešit už probíhající zadávací řízení?

24. 4. 2020, 17:07 Lucie Benešová Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Pokud zadavatel před vypuknutím pandemie a vyhlášením nouzového stavu zahájil zadávací řízení, ale kvůli změně okolností probíhající zadávací řízení již neodpovídá jeho potřebám nebo pro něj není prioritou, nabízí se pár základních řešení.

Lze v současné situaci rychle zajistit i jiné nutné služby nebo dodávky než jsou ochranné prostředky?

23. 4. 2020, 11:33 Anna Francová Lucie Benešová Právo pro veřejnou správu

Zadavatelé se mohou dostat také do situace, kdy bude nutné rychle zajistit potřeby, které přímo nevyplývají z krizových opatření. Nabízí se jednodušší řešení než obvyklé zadání veřejné zakázky - jednací řízení bez uveřejnění.

Zajištění ochranných pomůcek jako veřejná zakázka. Jak postupovat?

21. 4. 2020, 11:01 Anna Francová Lucie Benešová Právo pro veřejnou správu

V souvislosti s opatřeními proti šíření pandemie vyvstala pro zadavatele povinnost zajistit nezbytné ochranné pomůcky jako jsou roušky, respirátory a dezinfekce, ale také léky nebo lékařské přístroje. Zajištění těchto prostředků prostřednictvím běžných nástrojů veřejného zadávání však v současnosti není efektivní ani účelné. Zadavatelům se nabízí i jiné možnosti, které jim umožňují tyto prostředky získat jednodušeji.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: jak ji určit?

10. 3. 2020, 11:28 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Její výši je musí zadavatel povinen definovat ještě před zahájením zadávacího řízení.

Jak soudy vykládají pojem “doklad o doručení námitek”?

2. 3. 2020, 13:21 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Proti postupu zadavatele v zadávacím řízení veřejných zakázek se dodavatel může bránit pouze prostřednictvím písemně podaných námitek přímo k zadavateli. Poté musí však soudu dodat doklad o doručení námitek zadavateli. Jak pojem vykládají soudy?

Příměstské satelity jsou často přítěží, ale obce si za ně mohou samy

3. 10. 2019, 08:20 Pavel Franc Právo pro veřejnou správu Stavební právo a územní plánování

Obec má v rukou nástroje, jak ovlivnit podobu obytné výstavby a udržet pod kontrolou výdaje, které jí noví obyvatelé přinesou.

Slovenská inspirace: Kdo staví ve velkém, přispěje městu na infrastrukturu i občanskou vybavenost

18. 9. 2019, 10:37 Alžbeta Rosinová Pavel Franc Právo pro veřejnou správu Stavební právo a územní plánování

Když se mluví o nových developerských projektech, málokdy je řeč o tom, jaké investice kvůli nim musí provést radnice. Často nemalé. Praha 7 například nedávno upozornila na to, že provoz jejích škol a školek ročně stojí 50 milionů korun, z toho jen polovinu získá od ministerstva a magistrátu.

Ozvěte se nám