Články

Mají provozovatelé FVE povinnost provádět jejich pravidelné revizní kontroly i v době nouzového stavu?

13. 5. 2020, 09:15 Lucie Benešová Energetické právo

V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru, vyhlášením nouzového stavu a všech souvisejících opatření se mohou provozovatelé FVE potýkat s otázkou, zda mají i za dobu nouzového stavu povinnost provádět jejich pravidelné revizní kontroly.

Kontroly překompenzací v upraveném návrhu novely ZPOZE

29. 4. 2020, 09:27 Martin Maňák Energetické právo

V rámci kontrol překompenzací došlo k dalšímu důležitému posunu. Ministerstvo průmyslu a obchodu na konci minulého týdne předložilo vládě upravený návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (ZPOZE). Novinky, které novela ZPOZE přináší ohledně kontrol překompenzací, přehledně shrnujeme v tomto článku.

Doba pandemie zasáhla provozovatele solárních elektráren. Na co mají nárok?

27. 4. 2020, 13:35 Anna Francová Lucie Benešová Energetické právo

V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru a všech souvisejících opatření se i vlastníci a provozovatelé solárních elektráren (FVE) mohou ocitnout v nepříznivé situaci. Můžou se potýkat s výpovědí  ze zaměstnání nebo ztrátou zisku z podnikání, které je jejich hlavní činností. Jaké možnosti mají provozovatelé FVE v těchto situacích přehledně shrnujeme v následujícím článku.

Vliv pandemie koronaviru na kontroly překompenzací i další kontroly SEI a ERÚ

20. 4. 2020, 14:00 Energetické právo

Pandemie koronaviru a s ní související krizová opatření dopadají na všechny a je možné, že budou mít vliv i na provozovatele výroben elektřiny ze slunečního záření. Ekonomika se v současné době významně zpomaluje. Proto bude stát hledat východisko v podobě různých zdrojů příjmů a může docházet k detailnějším kontrolám provozovatelů výroben než doposud. Výrobci by se proto měli snažit rizika spojená s kontrolami překompenzací i dalšími kontrolami SEI a ERÚ co nejvíce minimalizovat.

Aukce podle návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie

7. 1. 2020, 17:48 Martin Maňák Barbora Fikáčková Energetické právo

V připravované novele zákona o podporovaných zdrojích energie se nově počítá s pořádáním tzv. aukcí – soutěžních nabídkových řízení. Jejich cílem má být minimalizace nákladů na podporu využití energie z obnovitelných zdrojů . Aukce se mají týkat především středních a větších zdrojů s instalovaným výkonem 1 MW a víc. 

Nahlížení soudů na odpovědnost provozovatelů distribuční soustavy za správnost měření dodávek elektřiny

7. 1. 2020, 14:30 Anna Francová Energetické právo

Provozovatel distribuční soustavy je odpovědný za měření v distribuční soustavě. Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a jeho časový průběh. Jak na odpovědnost provozovatelů distribučních soustav za správnost měření dodávek elektřiny nahlížejí soudy?

Inteligentní síť (smart grid) a výhledy jejího zavedení v Česku

5. 12. 2019, 09:32 Martin Maňák Energetické právo

Digitalizace, ovlivňující stále více oblastí našeho života, vstupuje samozřejmě i do energetiky. Do České republiky postupně přichází trend inteligentních sítí neboli Smart Grids, které umožní (nejen) běžným domácnostem využívat elektřinu efektivněji a ušetřit tak peníze. Zároveň by inteligentní sítě měly zajistit větší stabilitu celého energetického systému.

Vede přes váš pozemek distribuční soustava? Pak vás jistě zajímá, jak se dožadovat náhrady za způsobené škody nebo omezení.

27. 11. 2019, 17:13 Barbora Fikáčková Energetické právo

Provozovatelé distribučních soustav disponují ze zákona právem vstupovat na cizí pozemky a zřizovat či spravovat na nich svá zařízení. Jak ale postupovat v okamžiku, kdy vás toto jejich právo omezuje, či poškozuje?

Ozvěte se nám