Hana Římanová

Hana Římanová

Právnička

Hanka je od roku 2019 advokátní koncipientkou ve Frank Bold Advokáti, kde se odborně věnuje především sporné agendě, rodinnému a pracovnímu právu, právním vztahům k nemovitostem a právu obchodních korporací. Právnické vzdělání získala na Univerzitě Karlově v Praze a v rámci programu Erasmus též na University of Iceland v Reykjaviku, kde se zabývala zejména mezinárodním právem životního prostředí a právem Evropské unie.

Hanka se pohybuje v advokátním prostředí již od roku 2012, kdy začala vykonávat právní praxi v advokátní kanceláři. Během svého studia absolvovala též několik stáží na soudech v Praze.

Volný čas tráví nejraději v horách.

Ozvěte se nám