Frank Bold Advokáti: Upravený návrh nového stavebního zákona opouští většinu pozitivních aspektů

26. 5. 2020 Pavel Franc Pavel Černý Stavební právo a územní plánování

Nový stavební zákon sliboval zlepšení současného neudržitelného stavu stavebního práva a celou řadu řešení. Jeho současný upravený návrh však neodpovídá věcnému záměru zákona. Expertní výklad k aktuálnímu návrhu zákona poskytli Frank Bold Advokáti Hospodářské komoře při pondělní tiskové konferenci, které se ředitel advokátní kanceláře Pavel Franc účastnil spolu se zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu průmyslu a dopravy.

Podle nám známého obsahu upraveného návrhu opouští většinu pozitivních aspektů, které byly do původního návrhu nového stavebního zákona zaneseny. Aktuální návrh tedy ani neodpovídá základním principům vládou schváleného věcného záměru a navrací se k současné právní úpravě, která je dle našeho názoru špatná a dlouhodobě neudržitelná. Takto zpracovaný návrh nemůže podle nás v dalším legislativním procesu uspět. 

Za momentálně jediné existující východisko systémové změny stavebního práva proto pokládáme původní návrh nového stavebního zákona předložený do připomínkového řízení. Je možné diskutovat o alternativních řešeních dílčích jednotlivostí, ale jiný koncepční návrh, vyhovující požadavku zpřehlednění a zjednodušení legislativy, integrace a zrychlení povolovacích řízení, není aktuálně k dispozici. 

Čtěte také

9. července 2020 Tým Franka Bolda podal připomínky k Návrhu územnímu plánu města Brna

K návrhu nového územního plánu města Brna bylo možné podávat námitky a připomínky do konce června. S připomínkou se připojil i Frank Bold. Týká se takzvané modrozelené infrastruktury, která má sloužit ke zlepšení a stabilizaci příznivého mikroklimatu ve městě a také k rekreaci. 

19. června 2020 Frank Bold zahajuje projekt Udržitelné stavitelství. Přijďte ho tvořit s námi na seminář!

Frank Bold zahajuje projekt “Udržitelné stavitelství”. Na úvod semináře představíme projektový záměr Udržitelné stavitelství, dále bude stručně shrnuta podstata výzvy Architects for Future, která je dále aktivně rozvíjena iniciační skupinou architektů pod ČKA, s informacemi o návazných aktivitách.

Všechny novinky

Ozvěte se nám