Reference

Co o nás říkají naši klienti

„S advokátní kanceláři Frank Bold spolupracujeme již několik let. Poskytují perfektní služby týkající se zejména práva pracovního, správního, pomáhají nám v oblasti grantové podpory vědy a výzkumu, různých mnohdy složitých smluvních vztahů, rovněž nám průběžně pomáhají v nastavení mnoha interních procesů včetně např. formulace vzorů smluvních dokumentů."

Ing. Hana Maděrová

Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR

„Frank Bold Advokáti úspěšně obhájili u soudu územní plán našeho města. Spolupráci s FBA můžeme doporučit."

Ing. Jan Blažek

starosta města Šenov

„Frank Bold advokátům se podařilo v náš prospěch u Nejvyššího správního soudu zrušit část územního plán Prostějova, který ohrožoval naše podnikání. Poté nám pomohli prosadit změnu územního plánu, která umožňuje další rozvoj našeho výrobního areálu. Tím mj. ochránili i naši nedávnou více než třicetimilionovou investici do jeho modernizace. Mohu potvrdit, že jejich právní služby v oblasti územního plánování a stavebního práva jsou profesionální a špičkové.“

Michal Preininger

předseda představenstva GALA a.s.

„Amper Market již několik let úspěšně buduje inovativní model tzv. virtuální elektrárny, jejíž obrat překračuje 1 miliardu Kč. Právníci Frank Bold pro nás byli důležitými partnery v silně konkurenčním a současně výrazně regulovaném energetickém odvětví. Oceňujeme nejen jejich expertizu v oblasti energetického a obchodního práva, ale i jejich schopnost najít právní řešení pro naše inovativní obchodní plány.“

Jan Palaščák

generální ředitel Amper Market

„S Frank Bold Advokáty spolupracujeme dlouhodobě, je na ně spoleh a rozumějí své práci. Pomohli nám například v řízení u ÚOHS ohledně pražského tendru na bikesharing.“

Vít Ježek

zakladatel Rekola Bikesharing, s. r. o.

„S prací kanceláře Frank Bold jsme byli velmi spokojeni. Právní služby v oblasti software včetně konzultace složitějších případů byly vždy na vysoké úrovni. Ocenili jsme individuální přístup, profesionalitu a ochotu se přizpůsobit měnícím se podmínkám.“

Kateřina Vokřínková

Hub angel, Impact HUB Praha

„Frank Bold Advokáti nám byli nedocenitelnou pomocí při přípravě našeho inovativního obchodního modelu pro sdílení automobilů. Spolehnout se na ně můžeme i v rámci každodenní právní agendy, a proto si naší dlouhodobé spolupráce velmi vážíme.“

Robert Batůšek

místopředseda družstva Autonapůl

„Frank Bold dal brněnským úředníkům a předchozímu vedení města za vyučenou, že připravovat a schvalovat evidentně nezákonnou cestou územní plány se nevyplácí. Brno pod vedením Romana Onderky přistupovalo k územnímu plánování nikoliv jako ke skutečnému plánování, na kterém se podílí i občané, ale jako k jednostrannému diktátu, bez ohledu na to, co umožňuje zákon a co je pro město výhodné. Díky aktivitě Nesehnutí a advokátní kanceláře Frank Bold dnes už Brno nezákonný územní plán nemá a věřím, že se z rozsudku soudu město poučí a nadále bude dělat územní plány po diskuzi a v zájmu obyvatel, nikoliv jim navzdory.“

Matěj Hollan

3. náměstek primátora města Brna

„Se službami Frank Bold Advokátů jsme spokojeni. Jejich přístup je profesionální a odborný. "

Pavel Vojta

JRD s.r.o. - Bydlení nové generace

„Na Kickstarteru jsme vybrali přes čtvrt milionu dolarů a právě spouštíme výrobu. Jsme moc rádi, že za námi stojí tak silný partner, jako je Frank Bold Advokáti, který dohlíží na všechny právní záležitosti naší firmy a připravuje nám veškeré smlouvy.“

Miroslav Peřina

zakladatel a šéf XTND s. r. o.

„Frank Bold Advokáti je velká a silná právní firma z Brna s pobočkami v Praze, v Bruselu a expandují i do dalších zemí. Jsou dynamičtí, pracovití a konzistentní. Nejvíce si na nich cením, že jsou do značné míry nezávislí na vnitřním prostředí ČR, což po několika předchozích špatných zkušenostech považuji za asi jejich největší devízu. Nepřehlédnutelný je i fakt, že se o něco sami snaží a mají v tom někdy až pozoruhodné výsledky. To je mezi právními firmami opět spíše unikátní."

Oldřich Maděra

jednatel a ředitel MADĚRA, s.r.o.

„Frank Bold Advokáti nám pomohli v soudním řízení vyhrát spor o škodu, kterou jsme měli uhradit, ačkoliv vznikla cizím zaviněním. S jejich prací jsme spokojeni, zejména s tím, jak si poradili s procesními komplikacemi případu.“

Miroslav Hořejší

ředitel společnosti Energy Benefit Centre

„Řada začínajících, ale i rychle rostoucích firem považuje spolupráci s právníky za cestu ke zbytečnému papírování a zdržování svého podnikání. Frank Bold si ceníme za to, že nás i naše partnery v JICu netlačí do zbytečností. Pro rozjezd inovativních nápadů i složitou právní agendu podpory výzkumu a vývoje nabízí vždy jen ta řešení, která jsou funkční a nezbytná.“

Radim Kocourek

COO Jihomoravského inovačního centra

„Frank Bold Advokáti nám díky svým znalostem v oblasti energetického a správního práva velmi pomohla postavit se nezákonnému rozhodování krajských samospráv, které se snažily bránit umísťování větrných elektráren prostřednictvím tzv. Zásad územního rozvoje. Rozsudky Nejvyššího správního soudu, kterými byly postupně zrušeny krajské zásady na Vysočině, v Plzeňském a v Moravskoslezském kraji, považujeme za jedny z nejdůležitějších právních vítězství pro investory ve větrné energetice vůbec.“

Filip Kvasnička

Aufwind Engineering, s. r. o.

„Frank Bold Advokáti nám dlouhodobě pomáhají se správní i obchodní agendou kolem našeho větrného parku a fotovoltaické elektrárny. Jejich znalost nejen energetického a stavebního práva je pro naše podnikání velkým přínosem.“

Michaela Lužová

WEB Větrná energie, s. r. o.

„Naše firma poskytuje systém na tvorbu webů. Protože částečně využíváme open-source software, od Frank Bold Advokátů jsme potřebovali důkladnou analýzu licenčních podmínek a návrh, jak postavit svůj model podnikání tak, aby s nimi byl v souladu. Co jsme po nich chtěli, splnili Frank Bold Advokáti beze zbytku. Na základě jejich analýzy jsme upravili všeobecné obchodní podmínky a potvrdili si, že způsob poskytování software, pro který jsme se nedávno rozhodli, je v pořádku.“

Viktor Šabacký

Mioweb

„Na firmu Frank Bold Advokáti jsme se obrátili proto, že dlouhodobě prosazuje férové a správné fungování veřejné správy. Školení bylo inspirující a velkým přínosem byla i interní diskuse, kterou probírané téma vyvolalo. Pochopili jsme důležitost kvality projektu, byla nám poskytnuta doporučení jak lépe organizovat výběrové řízení a výrazně jsme se posunuli v oblasti „síly smluvní dokumentace“ z hlediska investora.“

František Smolka

Předseda představenstva městské firmy EKOLTES Hranice, a.s.

„Seminář Odpovědné zadávání zakázek pomohl odpovědným pracovníkům našeho úřadu lépe poznat principy zadávání veřejných zakázek na základě více kritérií, než je jen nejnižší cena. Uvědomili jsme si, že východiskem pro hodnocení veřejných zakázek nemusí být pouze cena či technická kritéria, ale že můžeme hodnotit i sociální či ekologický aspekt, který firma v rámci zakázky nabízí. Nyní bychom si rádi zařazení takových kritérií vyzkoušeli na nějaké menší zakázce tak, abychom získali v této oblasti reálnou zkušenost.“

Zdeněk Navrátil

starosta města Žďár nad Sázavou

„Na Frank Bold Advokáty jsme se obrátili, protože to jsou experti na územní plánování. Advokátní kancelář nám pomohla ubránit náš územní plán před šikanózními žalobami a potvrdilo se, že jsme při pořízení územního plánu nic nezanedbali.“

Josef Bazala

starosta Starého Města

„S Frank Bold Advokáty spolupracujeme rádi díky jejich profesionálnímu a aktivnímu přístupu. Po dlouhá léta jsme se, zdánlivě marně, pokoušeli zabránit výstavbě obří komerční zóny na vysoce kvalitní zemědělské půdě v blízkosti naší obce, což by negativně postihlo obec a její občany. Letos jsme dosáhli průlomu, když byla plocha této zóny rozhodnutím soudu vymazána z územního plánu sousední obce. A zásadní zásluhu na tom mají právě Frank Bold Advokáti a jejich znalosti stavebního práva a územního plánování. Kromě toho oceňujeme i jejich operativnost a osobní přístup k řešení všech otázek s touto problematikou spojených. Spolupráci s touto společností v dané oblasti musíme každému doporučit.“

Jiří Kappel

starosta obce Dobřejovice

„Frank Bold Advokáti je profesionální tým právníků s širokým záběrem. Jejich výstupy byly snadno pochopitelné a celková komunikace probíhala na výbornou. I díky jejich práci spojené s místním referendem v naší městské části se nám podařilo udržet výhodnou dohodu s developerem."

Michal Biskup

místostarosta Městské části Praha-Vinoř

„Frank Bold Advokáti nám pomohli v otázkách územního plánování a stavebního řízení. Je to spolehlivá a odborná firma."

Stanislava Ecklová

starostka Obce Mokrovraty

„Služby Frank Bold Advokátů jsou komplexní, srozumitelné a jasné."

Eva Princlová

tajemnice MěÚ Horšovský Týn

„​Díky Frank Bold Advokátům se nám podařilo vybojovat u soudu výhru v našem sporu. Můžeme potvrdit, že Frank Bold Advokáti rozumí obchodněprávním sporům a energetice.“

Jaroslav Pazdera

ředitel firmy Lisovna Energo s. r. o.

„Ve spolupráci s právníky Frank Bold se našemu občanskému sdružení podařilo podat žalobu proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Ten odmítal vydat akční plán krátkodobých opatření ke zlepšení ovzduší v ostravském obvodu, v němž žijeme – přestože jsou zde trvale překračovány limity znečištění pro prach a další škodliviny.“

Pavla Skýbová

Vzduch, o. s.

Ozvěte se nám