Právní služby

SICAV

Rozjíždíte business, počítáte s budoucím vstupem investorů, ale zároveň si chcete udržet co největší kontrolu nad rozhodovacími procesy ve společnosti? Pak je vám na míru šitá akciová společnost s proměnným základním kapitálem, tzv. SICAV.

Dědictví

Jsme tu pro vás, když potřebujete vyřešit majetkové vztahy po úmrtí v rodině.

Právo realitních služeb

Ať už jste začínajícím podnikatelem v oblasti realitních služeb nebo ostřílenou realitní kanceláři, potřebujete k řádnému provádění své činnosti širokou škálu smluvní dokumentace týkající se nejen chodu uvnitř samotné společnosti, ale také ve vztahu k vašim klientům.

Náhrada škody podle krizového zákona

Utrpěli jste v souvislosti s krizovými opatřeními kvůli epidemii koronaviru (COVID-19) škodu? Byli jste nuceni omezit provoz svého podnikání? Pomůžeme vám získat náhradu škody od státu.

Nastavení opčních plánů

Rádi byste motivovali své zaměstnance možností v budoucnu získat podíl na zisku nebo řízení vaší společnosti? Možností realizovat tzv. employee equity je celá řada, každá má svá specifika, výhody, nevýhody a daňové aspekty. Pomůžeme vám vybrat a zrealizovat variantu šitou na míru vaší společnosti.

Právní služby pro internetové obchody

Naším klientům provozujícím e-shopy nebo jiné činnosti e-commerce se staráme o to, aby jejich fungování odpovídalo požadavkům právních předpisů.

Emise dluhopisů

Pomůžeme vám financovat vaše podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů.

Compliance program

Pomůžeme vám ochránit vaše podnikání správným nastavením právních vztahů uvnitř a vně vaší organizace prostřednictvím compliance programu. Ten slouží jako prevence trestní odpovědnosti společnosti či odpovědnosti statutárních orgánů za škodu.

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu všech běžných typů fúzí a akvizic

Emise dluhopisů s prospektem

Pomůžeme vám zafinancovat podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů, a to i v případě, že potřebujete prostřednictvím dluhopisů získat více než 1 milion EUR.

GDPR

Delegujte na nás funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

Integrace mise do řízení firmy

Pokud je mise firmy jen na papíře nebo na webu, něco je špatně...

Kontroly překompenzace

Zastupujeme výrobce energie z obnovitelných zdrojů při kontrolách pobírané podpory.

Korporátní právo

Společnosti si nás najímají, když jednají o vstupu investora, vydávají dluhopisy, zakládají zahraniční pobočky nebo jinak zasahují do rámce, v němž standardně operují.

Lokální distribuční soustava

Ekonomické a ekologické řešení dodávek elektřiny pro developerské projekty, výrobní nebo sídelní komplexy

Mediální právo a ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti, dobré pověsti a hranice zákonné reklamy.

Nefinanční reporting

Pracujeme na tom, aby nefinanční zprávy přinášely podstatné informace investorům, zákazníkům i firmám samotným.

Insolvence a konkurs

Insolvenční řízení slouží k řešení majetkové situace fyzických a právnických osob, které nemůžou platit své dluhy. Ať už v něm vystupujete jako dlužník, věřitel či jako třetí osoba, Frank Bold Advokáti se budou bít za vaše zájmy a zastoupí vás v mimosoudním vyjednávání i incidenčních sporech.

Prodej nebo koupě nemovitosti

Při nákupu nebo prodeji nemovitostí dokážeme ušetřit mnoho času a starostí.

Obrana před nezákonným postupem státu

Postavíme se za vás, když stát nedodržuje svá vlastní pravidla.

Pracovní právo

Pomůžeme vám předcházet pracovněprávním sporům nebo je efektivně vyřešit.

Právní přezkum územního plánu

Pro územní plány, které zohledňují i vaše individuální zájmy

Registr smluv

Veřejným institucím usnadňujeme povinné zveřejňování smluv na internetu.

Rodinné právo

Našimi klienty jsou jak manželé, kteří se rozvádějí a chtějí vypořádat své majetkové poměry, tak rodiče nezletilých dětí, kteří řeší otázky výchovy, úpravy styku a výživy nezletilých dětí.

Smlouva obce s developerem

Pomáháme obcím vyjednat podmínky spolupráce s developerem

Smluvní právo

Snažíme se, aby smlouvy předjímaly nežádoucí eventuality a fungovaly jako prevence sporů.

Spory v energetice

Zastupujeme účastníky trhu s elektřinou ve sporech před ERÚ, v soudních sporech nebo v arbitrážích.

Školení a semináře

Školíme, abychom podpořili správnou aplikaci předpisů a usnadnili vám adaptaci na novou legislativu.

Umístění a povolení investičního záměru v území

Provedeme váš projekt povolovacími procesy bez zbytečných zdržení. Pomůžeme vám vyjednat s obcí oboustranně přijatelné řešení.

Územní plánování

Provedeme obec přípravou územního plánu tak, aby vzniklo kvalitní řešení pro obec a její občany.

Veřejné zakázky

Pohlídejte si u veřejných zakázek kvalitu a zohledněte vedle ceny také například environmentální a sociální dopady zakázky.

Vymáhání faktur po splatnosti

Nabízíme vám pomocnou ruku v situaci, kdy váš klient ignoruje splatnou pohledávku nebo jednostranně posunuje termín jejího splacení.

Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zastoupíme vás při jednání a ochráníme vaše zájmy.

Ozvěte se nám