Pracovní právo

Dobře nastavené vztahy se zaměstnanci a spravedlivý systém odměňování jsou základ, bez kterého schopné lidi neudržíte. Pomůžeme vám s obojím.

Co pro vás můžeme udělat

  • Navrhneme vám vzorovou pracovní smlouvu, manažerskou smlouvu a veškerou další potřebnou pracovněprávní smluvní dokumentaci. Smluvní vztahy mezi podnikateli nastavíme tak, abychom vyloučili riziko nařčení ze švarcsystému.

  • Navrhneme vám systém odměn a bonusů, který je spravedlivý a zároveň umožňuje zaměstnance motivovat.

  • Vytvoříme pracovní řády a vnitřní předpisy na míru vašim provozním potřebám.

  • Postaráme se, abyste dostatečně chránili své know-how před únikem prostřednictvím zaměstnanců (konkurenční doložky, ochrana duševního vlastnictví).

  • Zastoupíme vás při jednání s odbory, vyjednávání kolektivní smlouvy nebo řešení pracovněprávních sporů. Podrželi jsme zaměstnavatele i v takových situacích, jako je hromadné propouštění.

  • Víme, co dělat, když zaměstnáváte cizince.

Zastupujeme zaměstnavatele i zaměstnance ve sporech plynoucích z pracovních vztahů. Nejčastěji řešíme:

  • zastupování při neplatném skončení pracovního poměru

  • uplatňování nároků z titulu náhrady škody

  • poradenství ve věcech ochrany práv zaměstnanců a při podávání podnětů kontrolním orgánům (inspekce práce)

  • vymáhání mzdových náhrad, odstupného a jiných nároků zaměstnance

Z našich případů: Pro našeho klienta jsme vyjednali zpětné proplacení příplatků za odpracované přesčasy ve výši 800 000 korun. Více >>>

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Ozvěte se nám