Smluvní právo

Obchodní smlouvy jsou denním chlebem advokátní kanceláře. Pro všechny běžné typy smluv máme své vlastní vzory, které upravujeme na míru dané situaci. Snažíme se, aby smlouvy předjímaly nežádoucí eventuality, které mohou nastat, a fungovaly jako prevence sporů plynoucích z nevyjasněných práv a povinností smluvních stran.

Co pro vás můžeme udělat:

  • Prodej po internetu: Sestavíme vám obchodní podmínky a smlouvy pro velké množství standardizovaných obchodů.

  • Smlouvy pro B2B dodavatelské vztahy: pomůžeme vám vhodně nastavit dodavatelské vztahy v českém nebo mezinárodním kontextu a připravíme související smlouvy za využití dodacích obchodních podmínek, jako jsou INCOTERMS, FIDIC a další. Sepíšeme rámcové smlouvy, smlouvy s opakujícím se plněním nebo smlouvy o obchodním zastoupení. Spolu s vámi identifikujeme rizika předsmluvní odpovědnosti.

  • Nemovitosti: Sjednáváme smlouvy týkající se právních vztahů k nemovitostem, jako jsou nájemní a kupní smlouvy na bytové i nebytové prostory, smlouvy o zřízení věcných břemen a smlouvy se správci nemovitostí. Poskytujeme službu advokátní úschovy.

  • Smlouvy o dílo: Sepisujeme smlouvy na hmotné i nehmotné dílo. V prvním případě jde nejčastěji o stavebnictví, v druhém o software.

  • U zmíněných typů smluv samozřejmě provádíme i kontrolu smluv předložených druhou smluvní stranou. Posuzujeme jejich vyváženost a v případě potřeby radíme, jak se z nich vyvázat.

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Reference

„Na Kickstarteru jsme vybrali přes čtvrt milionu dolarů a právě spouštíme výrobu. Jsme moc rádi, že za námi stojí tak silný partner, jako je Frank Bold Advokáti, který dohlíží na všechny právní záležitosti naší firmy a připravuje nám veškeré smlouvy.“

Miroslav Peřina, zakladatel a šéf XTND s. r. o.

 

 

S prací kanceláře Frank Bold jsme byli velmi spokojeni. Právní služby v oblasti software včetně konzultace složitějších případů byly vždy na vysoké úrovni. Ocenili jsme individuální přístup, profesionalitu a ochotu se přizpůsobit měnícím se podmínkám.

Kateřina Vokřínková
Hub angel, Impact HUB Praha
 
 
 
 
 
Řada začínajících, ale i rychle rostoucích firem považuje spolupráci s právníky za cestu ke zbytečnému papírování a zdržování svého podnikání. Frank Bold si ceníme za to, že nás i naše partnery v JICu netlačí do zbytečností. Pro rozjezd inovativních nápadů i složitou právní agendu podpory výzkumu a vývoje nabízí vždy jen ta řešení, která jsou funkční a nezbytná.
 
Radim Kocourek
COO Jihomoravského inovačního centra

 

Ozvěte se nám