Naše specializace

Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

​​​​​​​Jak podpořit rozvoj měst a obcí s ohledem na životním prostředí, společnost i podnikatele ve stavebnictví?

Stavební právo a územní plánování

Provedeme vás přípravou územního plánu nebo povolovacím řízením.

Energetické právo

Máme na starost právní agendu desítek podnikatelů v obnovitelné energetice.

Finanční právo

Poskytujeme služby v oblasti finančního práva pro širokou škálu klientů od angel investorů, přes investiční společnosti po kapitálové společnosti.

Právo pro podnikání

Řešíme vše, co začínající nebo zavedená společnost od právníků potřebuje.

Právo ICT

Právo pro technologické společnosti, vývojáře a objednatele softwaru.

Právo pro veřejnou správu

Obcím a úřadům usnadňujeme odpovědnou správu věcí veřejných.

Soudní spory a vyjednávání

Postavíme se za vás, když potřebujete bránit svá práva.

Ozvěte se nám