Provedeme vás přípravou územního plánu nebo povolovacím řízením. Naším cílem je, aby města měla kvalitní územní plány a developeři neměli problém stavět v souladu s nimi.

Developerům usnadňujeme umístění záměru a dohodu s obcí

Jsme schopni vyřídit všechna potřebná povolení včetně stanovisek dotčených orgánů a návrhu vypořádání připomínek. Navrhujeme a pomáháme vyjednat dohodu s obcí, včetně případné změny územního plánu, pro kterou zajistíme podklady. Více >>>

Obcím usnadňujeme pořízení kvalitního územního plánu

Poskytujeme konzultace ve všech fázích pořizování územního plánu s cílem, aby přinášela kvalitní řešení pro obec a její občany a obstála v případném soudním přezkumu. S vysokou úspěšností zastupujeme obce před soudy.  Více >>>

Firmám, developerům a vlastníkům nemovitostí pomáháme prosadit jejich zájmy při pořizování územního plánu

Pomáháme firmám a vlastníkům nemovitostí obcí v tom, aby nové územní plány respektovaly jejich individuální legitimní zájmy. A pokud územní plán práva klientů omezuje, zastupujeme je při jejich přezkumu. Více >>>

Podílíme se na přípravě nového stavebního zákona

Jako odborníci stavební právo jsme se účastnili přípravy dílčích částí NSZ. S jeho podobou, kterou navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj do Legislativní rady vlády, však spokojení nejsme, protože se zásadně liší od původního návrhu a v mnoha bodech se odchyluje od základních principů a cílů vládou schváleného věcného záměru. Více >>>

Podporujeme udržitelné stavitelství

Pomáháme developerům, kteří přicházejí s projekty s vysokou kvalitou bydlení a udržitelným přístupem ve vztahu k okolí a potýkají se s právními úskalími na cestě k realizaci. Stejně tak hájíme zájmy občanů a samospráv, které chtějí kvalitně řešit využití svého území a často hledají cestu jak. Více >>>

Obraťte se na nás

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. 

Napište nám nebo zavolejte

 

„Frank Bold advokátům se podařilo v náš prospěch u Nejvyššího správního soudu zrušit část územního plán Prostějova, který ohrožoval naše podnikání. Poté nám pomohli prosadit změnu územního plánu, která umožňuje další rozvoj našeho výrobního areálu. Tím mj. ochránili i naši nedávnou více než třicetimilionovou investici do jeho modernizace. Mohu potvrdit, že jejich právní služby v oblasti územního plánování a stavebního práva jsou profesionální a špičkové.“

Michal Preininger, předseda představenstva GALA a.s.

 

„Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.“

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

Naši klienti

Ozvěte se nám